Wilder Wales

£9.99

O ucheldir creigiog urddasol Eryri i harddwch garw ynysoedd Sir Benfro, mae gan Gymru fwy na’i chyfran o ryfeddodau naturiol. Yn Wilder Wales, mae’r awdur Julian Rollins ar ffotograffydd arobryn Drew Buckey yn archwilio’r gorau o’r tirweddi hynny, gan ymweld â deuddeg o brif leoliadau bywyd gwyllt y wlad bob yn fis.

Out of stock

Disgrifiad

O ucheldir creigiog urddasol Eryri i harddwch garw ynysoedd Sir Benfro, mae gan Gymru fwy na’i chyfran o ryfeddodau naturiol. Yn Wilder Wales, mae’r awdur Julian Rollins ar ffotograffydd arobryn Drew Buckey yn archwilio’r gorau o’r tirweddi hynny, gan ymweld â deuddeg o brif leoliadau bywyd gwyllt y wlad bob yn fis.

Mae Wilder Wales yn orlawn o wybodaeth ddefnyddiol ble, pryd a sut i weld cefn gwlad Cymru, a byddwch yn cyfarfod â’r cyfarwydd (adar pâl, dolffiniaid, morloi llwyd) ar dfanatte llwydphins, grey seals) a’r dramatig (y grugieir du yn dawnsio gyda’r wawr) mewn blwyddlyfr grymus o ffotograffau natur. Archwiliwch hwn a chewch ddarganfod Cymru ar ei mwyaf rhyfeddol. Rhagair gan Chris Packham.