Wild Guide

£16.99

Maen cynnwys tafarndai, gwersylla gwyllt, crefftau lleol, distyllfeydd whisgi arbenigol, a mannau gwyllt i aros. Ffotograffiaeth hudolus – llyfr rhodd hyfryd. I’r archwiliwr dethol, y teulu mentrus a phobl sy’n chwilio am y ddihangfa benwythnos berffaith.

Out of stock

Disgrifiad

Casgliad newydd o anturiaethau ‘r gyfres boblogaidd Wild Guide (enillydd llyfr teithio’r flwyddyn yn 2015). Mae’r arweiniad hwn i Gymru a’r Gororau, un o’r ardaloedd yn Ewrop sy’n tyfu gyflymaf am gyrchfannau gwyliau antur, yn archwilio rhannau o’n hardaloedd twristaidd mwyaf adnabyddus yn ogystal â nifer fawr o ranbarthau mwy anghysbell na fydd twristiaid yn eu mynychu’n aml . Mae’n eich arwain drwy 800 o fannau nofio gwyllt, coedydd hynafol, adfeilion coll a thraethau cudd.

Maen cynnwys tafarndai, gwersylla gwyllt, crefftau lleol, distyllfeydd whisgi arbenigol, a mannau gwyllt i aros. Ffotograffiaeth hudolus – llyfr rhodd hyfryd. I’r archwiliwr dethol, y teulu mentrus a phobl sy’n chwilio am y ddihangfa benwythnos berffaith.

Mae’n llawn gwybodaeth ymarferol gan gynnwys cydgysylltwyr GPX a 25 o fapiau.