The Garden Apothecary

£14.99

Mwynhewch ryfeddodau iachusol y planhigion sydd yn eich gardd eich hun gyda rysetiau hawdd eu dilyn. Gallwch wella dwylo sych ag eli calendula. Cysgu’n esmwyth gyda llaeth ‘cherry moon’. Bod yn greadigol gydag inc glas hardd wedi ei wneud o benlas yr ŷd. Rhowch gynnig ar hylif tafod yr ych i wella llygaid blinedig. Gwella croen sy’n cosi â the i o berlysiau. Gwneud teisen flasus o ddanadl a lemwn. Golchi’ch ceg â diod rosmari. Mwynhau gwydraid o lemwnâd o feillion coch a llawer iawn mwy!

Out of stock

Disgrifiad

Gan awdur arobryn The Hedgerow Apothecary. Dysgwch sut i wneud y mwyaf o’ch planhigion gardd cyffredin, fel meddygon llysiau’r gorffennol. Gallwch ddat-gloi celfyddyd fythol a moesegol yr apothecari, ac archwilio’i chwedlau gwerin a’i hanes cyfoethog. Cewch ddarganfod y rhyfeddodau cudd yn eich gardd eich hun a dysgu sut i wneud danteithion blasus, moddion o lysiau ac eli harddwch. Gyda ffotograffau i’ch helpu i allu enwi planhigion bwytadwy yn ddiogel ac awgrymiadau sut orau i’w paratoi a’u cadw. Mae hwn yn ganllaw hanfodol i fwynhau’r cyfoeth sydd yn eich gardd.

Mwynhewch ryfeddodau iachusol y planhigion sydd yn eich gardd eich hun gyda rysetiau hawdd eu dilyn. Gallwch wella dwylo sych ag eli calendula. Cysgu’n esmwyth gyda llaeth ‘cherry moon’. Bod yn greadigol gydag inc glas hardd wedi ei wneud o benlas yr ŷd. Rhowch gynnig ar hylif tafod yr ych i wella llygaid blinedig. Gwella croen sy’n cosi â the i o berlysiau. Gwneud teisen flasus o ddanadl a lemwn. Golchi’ch ceg â diod rosmari. Mwynhau gwydraid o lemwnâd o feillion coch a llawer iawn mwy!