The Climate Change Garden

£16.49

In stock

Disgrifiad

Bydd llyfr Sally Morgan a Kim Stoddart yn arwain garddwyr ar sut i ymdopi â newid yn yr hinsawdd.  Mae’n llyfr garddio ymarferol a fydd yn eich dangos sut i addasu ac ymdopi â’r eithafion tywydd cyfnewidiol sydd i ddod – stormydd, glaw trwm, llifogydd a sychder er enghraifft.  Gall ein gerddi gymryd blynyddoedd i aeddfedu, felly beth ddylen ni fod yn plannu nawr i sicrhau bod gan ein gerddi unrhyw obaith o oroesi newid yn yr hinsawdd.  Mae’r llyfr hwn yn canolbwyntio ar sut i addasu’r ardd lysiau, pa ffrwythau i’w tyfu a sut y gall coed a bywyd gwyllt helpu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.