Llyfr Newydd – Neuadd Middleton · Ei Hanes

£24.99

Darganfyddwch hanes cymhellol Ystâd Neuadd Middleton sydd bellach yn gartref i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

In stock

Disgrifiad

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein llyfr newydd Neuadd Middleton · Ei Hanes ar gael i’w brynu nawr!

Darganfyddwch hanes cymhleth Ystâd Neuadd Middleton sydd bellach yn gartref i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae twf, methiant a thwf Ystâd Neuadd Middleton wedi digwydd dros bedair canrif ar y cyd a ffawd ei pherchnogion. Mae ei hanes yn olrhain symudiadau cymdeithasol a gwleidyddol Prydain fodern, ond mae hefyd yn adrodd  hanes personol y bobol yn gysylltiedig â hi. Dilyn hanes ‘mentrwyr’ a morwyr preifat y cwmni East India yn yr ail ganrif ar bymtheg mae Hanes Middleton, Brenhinwyr y Rhyfel Cartref. Methdaliad a charcharu, gwasanaeth yn y Llys, harddwch ac awen lenyddol, ffortiwn yn India a chaethwasiaeth yn India’r Gorllewin, yna’r ymgyrch dros y bleidlais i ferched a ffermydd cychwyn. Ac yn y diwedd yn yr unfed ganrif ar hugain daeth y safle yn gartref i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r llyfr yma wedi cael ei ysgrifennu gan wirfoddolwyr a’i olygu gan Sara Fox.