Mêl Aur yr Ardd

£11.95

In stock

Disgrifiad

Mêl o’r gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Yn gartref i tua hanner miliwn o wenyn, mae’r Ardd Fotaneg yn ferw o weithgaredd dros y rhan fwyaf o’r flwyddyn.  Dewch i ymweld â’r Gardd Wenyn i weld yn union pa gwch mae eich mêl wedi tarddu.  (Bydd angen gwybodaeth o’r label).

Mae’r ymchwil gan Dîm Gwyddoniaeth yr Ardd wedi darganfod, er bod yr Ardd yn cynnig bwydlen o fwy nag 11,000 o fathau o blanhigion i’r gwenyn mêl, maent yn dibynnu ar rywogaethau o wrychoedd, coetiroedd a phorfeydd megis miaren, meillionen wlanog, dant y llew, helygen, draenen wen ac eiddew am y rhan fwyaf o’u diet.

240g.  Cynnyrch Cymru.  Ni ddylid rhoi mêl i blant dan 12 mis oed.

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.