Wyndrush Wild

Lleolir Wyndrush Wild mewn man cysgodol ger arfordir de Sir Benfro, lle mae Matt a Vicky yn ffermio safle bywyd gwyllt gan wneud gwair a mêl ar eu dolydd, sy’n llawn tegeirianau.

Caiff hadau wedi caledu eu casglu o’n fferm, ac o ddolydd eraill wedi eu dewis yn ofalus ar draws Gorllewin Cymru sy’n llawn blodau gwylltion. Wedyn cânt eu gwerthu i unrhyw sydd am gychwyn eu prosiect i greu dolydd eu hunain. Rydyn ni hefyd yn darparu planhigion plwg addas lleol ar gyfer ail-lasu toeau tai.

Ewch i wefan Wyndrush Wild am fwy o wybodaeth am ei gwasanaeth archebu ar-lein.