West Wales Willows

Mae West Wales Willows yn Sir Gaerfyrddin yn tyfu dros 250 o fathau o goed helyg, ac mae wedi ennill statws Casgliad Planhigion Cenedlaethol ar gyfer Salix (helyg) gan Plant Heritage.

Caiff y coed helyg i gyd eu tyfu ar ein tyddyn ein hunain heb ddefnyddio plaladdwyr. Rydym yn gwerthu toriadau/gwiail helyg byw i chi allu tyfu eich coed helyg eich hunain, i ddarparu neithdar cynnar i wenyn, fel planhigion addurnol, gwau basgedi, coedlannu cylch byr ac fel adeileddau byw megis cloddiau, bwâu a thwneli.

Ewch i wefan West Wales Willows am fwy o wybodaeth am ei gwasanaeth archebu ar-lein.