Penlan Perennials

Ffurfiwyd Planhigion Lluosflwydd Penlan ym 1998 a daeth Graham a Julie Moore yn gyfrifol am y lle yn 2018 pan ymddeolodd Richard.

Rydyn ni wedi parhau i ehangu’r busnes gan arbenigo ar redyn, planhigion  cysgod a choed, planhigion corsydd, mynawyd y bugail, a phlanhigion lluosflwydd i’r ardd erbyn hyn. Rydyn ni wedi dal yn ffyddlon i’r egwyddorion sylfaenol o gynhyrchu planhigion organaidd heb fawn.

Caiff y planhigion i gyd eu ‘tyfu’n galed’ y tu allan neu mewn twneli lloches er mwyn bod yn gyfarwydd â glaw trwm a thymheredd islaw’r rhewbwynt. Os gallant dyfu yma, gallant dyfu men unrhyw le.

Ewch i wefan Penlan Perennials am fwy o wybodaeth ar ei gwasanaeth archebu ar-lein.