Meithrinfeydd Delfland

Sefydlwyd Meithrinfeydd Delfland ym 1979 yn Doddington, Swydd Gaergrawnt. Maen nhw’n eiddo i John Overvoorde a Jill Vaughan ac yn cael eu rhedeg ganddyn nhw.

Mae yna 3 hectar o dai gwydr a mannau agored i galedu planhigion. Rydyn ni’n tyfu amrywiaeth eang o blanhigion llysiau a salad ar gyfer cwsmeriaid ledled Cymru, Lloegr a’r Alban yn amrywio o ran maint o gwmnïau mawr sy’n darparu ar gyfer archfarchnadoedd i  fusnesau bach sy’n tyfu ar gyfer marchnadoedd ffermwyr a chynlluniau blychau llysiau.

Rydyn ni hefyd yn gwerthu ar-lein drwy ein dwy wefan www.organicplants.co.uk (planhigion mewn pecynnau bach) a www.delfland.co.uk (hambyrddau).

Rydym wedi ein hardystio gan Gymdeithas y Pridd er 1997, ac mae ein planhigion archebu drwy’r post i gyd wedi eu tyfu heb fawn er 2012.