Caves Folly Nurseries

Dan berchnogaeth Bridget Evans a William Leaper, mae Caves Folly Nurseries wedi’i leoli ym Malvern Hills yn Swydd Gaerwrangon.  Rydym wedi bod yn tyfu planhigion mewn compost organig heb fawn ers dros 35 mlynedd.

Mae gennym ardystiad gan Gymdeithas y Pridd (trwydded rhif G7379) sy’n golygu bod yn rhaid i ni gadw at reoliadau amgylcheddol llym iawn – rydym yn angerddol am ddefnyddio dim cemegau ac mae’r feithrinfa’n hafan i fflora a ffawna!

Rydym yn feithrinfa fach sy’n arbenigo mewn planhigion lluosflwydd, planhigion alpaidd, perlysiau a gweiriau ac rydym yn annog cwsmeriaid i dyfu planhigion a fydd yn denu peillwyr.

Mae’r feithrinfa ar agor o ddydd Iau i ddydd Sadwrn o 10yb hyd at 4yp (ar gau o fis Hydref hyd at fis Mawrth).

Gallwch archebu ar-lein o fis Mawrth hyd at fis Rhagfyr trwy www.cavesfolly.com

Caves Folly Nurseries, Evendine Lane, Colwall, Malvern, Swydd Gaerwrangon, WR13 6DX

01684 540631

bridget@cavesfolly.com