Bee Happy Plants

Mae Bee Happy Plants, sydd wedi’i leoli ym Meithrinfa Organig Lakehayes yn Chard, Gwlad yr Haf, yn fusnes teuluol bach, a sefydlwyd a’i drawsnewid yn organig gan Gymdeithas y Pridd yn 2002 gyda’r unig nod i helpu peillwyr i ddod o hyd i fwy o borthiant.

Erbyn hyn, mae’r feithrinfa yn cael ei redeg gan Sarah a’i ferch Joy, gyda chymorth aelodau eraill o’r teulu yn ogystal ag amryw weithwyr rhan-amser a thymhorol lleol sydd wedi cyfrannu at greu llinell gynhyrchu effeithlon o blanhigion a hadau organig.

Gallwch brynu planhigion a hadau ar wefan Bee Happy Plants.