Coed Helyg Gorllewin Cymru

Mae Coed Helyg Gorllewin Cymru yn Sir Gaerfyrddin yn tyfu dros 250 o fathau o goed helyg, ac mae wedi ennill statws Casgliad Planhigion Cenedlaethol ar gyfer Salix (helyg) gan Plant Heritage.

Caiff y coed helyg i gyd eu tyfu ar ein tyddyn ein hunain heb ddefnyddio plaladdwyr. Rydym yn gwerthu toriadau/gwiail helyg byw i chi allu tyfu eich coed helyg eich hunain, i ddarparu neithdar cynnar i wenyn, fel planhigion addurnol, gwau basgedi, coedlannu cylch byr ac fel adeileddau byw megis cloddiau, bwâu a thwneli.

Rydym yn derbyn archebion drwy ein gwefan ac yn ymweld ag amrywiol ffeiriau.