Meithrinfa Tŷ Cwm

Ym Meithrinfa Tŷ Cwm yn Llanybydder yn Sir Gaerfyrddin rydym yn tyfu planhigion lluosflwydd anarferol yn ogystal â pherlysiau, planhigion plannu allan, llysiau, ffrwythau, llwyni a phlanhigion dringo.

Mae ein rhaglen fridio wedi cynhyrchu mathau newydd sydd wedi gwerthu’n fyd-eang. Rydym yn gweithio gyda natur, heb ddefnyddio mawn na phlaladdwyr, ac rydyn ni bob amser yn barod i roi cyngor. Dilynwch ni ar Facebook.