Meithrinfa Triafon

Dechreuodd Helen a Mark Rivers Feithrinfa Triafon ym Mhowys yn 2001, gyda’r nod o dyfu planhigion lluosflwydd o ansawdd.

Yn 2016, gwnaethom symud y Feithrinfa i Sir Benfro, lle aethom ati i ail-greu ffordd wahanol o dyfu wrth i ni gydnabod y difrod yr oedd defnyddio mawn a phlaladdwyr yn eu gwneud i’n hamgylchedd.  Am y tair blynedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio heb fawn na phlaladdwyr ac yn falch o fod yn rhan o’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr.

Gallwch brynu ein planhigion o Ganolfan Arddio’r Pot Blodyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Canolfan Arddio Derwen/Meithrinfa Dingle yn y Trallwng a Chanolfan Planhigion David Austin Roses yn Sir Amwythig.