The Wildflower Nursery

Mae The Wildflower Nursery yn tyfu amrywiaeth o flodau gwylltion brodorol Prydain yn ein meithrinfa yn Sir Benfro. Caiff y planhigion eu tyfu’n organaidd a heb fawn o hadau wedi eu casglu’n lleol, neu o hadau o ffynonellau cyfrifol o fewn y Deyrnas Gyfunol.

Rydym yn tyfu planhigion blodau gwylltion ar gyfer dolydd, gerddi, prosiectau cymunedol, creu cynefinoedd, gerddi bywyd gwyllt a thirweddau trefol. Mae’n brofiad arbennig tyfu planhigion sydd wedi bod yn y wlad ers miloedd o flynyddoedd a gweld yn uniongyrchol y bioamrywiaeth maen nhw’n ei achosi.

Gwerthu drwy’r post ydyn ni. Gydag ymholiadau ac i gael cyngor cyfeillgar, e-bost yw’r ffordd orau i gysylltu â ni.