Meithrinfa Tan-y-Llyn

Saif Meithrinfa Tan-y-Llyn uwchben  Dyffryn Efyrnwy yn Sir Drefaldwyn. Mae hi 600tr uwchlaw lefel y môr yng nghanol tir pori a choedwig. Rydyn ni’n tyfu ers 1988 ac yn cynhyrchu planhigion sy’n addas mewn mannau heulog a rhannol gysgodol. Rydyn ni’n hoffi gweithio gyda phlanhigion a natur. Byddwn yn defnyddio compost cynaliadwy ac ysglyfaethwyr naturiol i reoli pla. Ein nod yw cynhyrchu mathau da o blanhigion a fydd yn rhoi pleser am amser maith.

Mae croeso i ymwelwyr drwy ffonio ymlaen llaw: 01938 500370. Gallwch hefyd archebu planhigion a’u nôl o’n stondin ym marchnad Machynlleth.