Rhoshill Garden Plants

Mae Planhigion Gardd Rhoshill yn tyfu perlysiau a llwyni mewn ffordd sy’n garedig i’r amgylchedd a heb ddefnyddio mawn na phlaladdwyr cemegol, ond gan ddefnyddio ysglyfaethwyr naturiol yn unig.

Cafodd y perchennog, Andy Cook, ei hyfforddi yng Ngholeg Garddwriaethol Oaklands, a threuliodd 17 mlynedd yn Aylett Nurseries Ltd cyn sefydlu ei feithrinfa ei hun ger Aberteifi.

Gellir prynu planhigion Andy ym Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth a Hwlffordd, mewn Gwyliau Bwyd ac yn Ffeiriau Planhigion Tyfwyr Ceredigion.

andy.herb@outlook.com / 07967 917449