Planhigion Lluosflwydd Penlan

Ffurfiwyd Planhigion Lluosflwydd Penlan ym 1998 a daeth Graham a Julie Moore yn gyfrifol am y lle yn 2018 pan ymddeolodd Richard.  Rydyn ni wedi parhau i ehangu’r busnes gan arbenigo ar redyn, planhigion  cysgod a choed, planhigion corsydd, mynawyd y bugail, a phlanhigion lluosflwydd i’r ardd erbyn hyn. Rydyn ni wedi dal yn ffyddlon i’r egwyddorion sylfaenol o gynhyrchu planhigion organaidd heb fawn.

Caiff y planhigion i gyd eu ‘tyfu’n galed’ y tu allan neu mewn twneli lloches er mwyn bod yn gyfarwydd â glaw trwm a thymheredd islaw’r rhewbwynt. Os gallant dyfu yma, gallant dyfu men unrhyw le.

Rydyn ni’n derbyn archebion drwy ein gwefan. Rydyn ni hefyd yn darparu ar gyfer Canolfan Arddio’r Pot Blodyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.