Mieri EcoFarm & Plant Nursery

Tyddyn bychan oddi ar y grid yn Sir Gaerfyrddin yw Eco-fferm Mieri sy’n dilyn egwyddorion Datblygiad Un Blaned.

Mae gennym feithrinfa sefydlog o goed a phlanhigion. Gellir prynu coed a phlanhigion drwy ein gwefan i’w hanfon drwy’r post, neu i’w nôl o’n safle neu o Gaffi Iechyd Da yng Nghaerfyrddin.

Dilynwch ni ar Facebook.