Meithrinfa L&J

Rydym yn tyfu planhigion lluosflwydd i’w gwerthu o’r ardd yng nghanolfan henbethau yn The Malthouse yn Arberth, lle rydym ar agor i’r cyhoedd bob dydd. Caiff ein planhigion eu tyfu’n lleol heb ddefnyddio mawn na phlaladdwyr.

Dilynwch ni ar Facebook.