Perlysiau Liliwen

Lucie Scott ydw i sy’n tyfu perlysiau yn Perlysiau Liliwen, tyddyn bach yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Rydw i’n tyfu pob math o berlysiau ac yn ei gwerthu fel dail ffres, perlysiau wedi’u sychu, yn ogystal â phlanhigion i’w tyfu yn eich gardd.

Caiff popeth ei wneud yn naturiol gan ddefnyddio dulliau sy’n cynnal ac yn meithrin y tir a’r planhigion, heb ddefnyddio dim cemegolion amaethyddol sy’n niweidiol i bobl, anifeiliaid neu blanhigion.

Mae croeso i ymwelwyr drwy ffonio ymlaen llaw: 07833 324207. Gallwch hefyd archebu planhigion a’u nôl yn Hwb Bwyd Caerfyrddin.  Dilynwch ni ar Facebook a Twitter.