Gardd Furiog Llandyfái

Gardd flodau a llysiau coginio yw Gardd Fur Llandyfái mewn tir ffermio hyfryd ger Maenorbŷr yn Sir Benfro.

Yn ein meithrinfa arbenigol caiff amrywiaeth o lwyni a phlanhigion lluosflwydd eu tyfu’n naturiol heb fawn. Maen nhw’n hoffi’r tywydd yn Ne Orllewin Cymru, ac yn cael eu profi o fewn yr ardd furiog yma yn Llandyfái. Crwydrwch o gwmpas y borderi a dewiswch o blith y planhigion Salvia, Hydrangea, Agapanthus, Tulbaghia, Rogersia, Amelanchier a mwy.

Ffoniwch Simon Richards ar 07503 976766 am ragor o wybodaeth.  Dilynwch ni ar Facebook.