Hafan y Coed

Sefydlwyd Hafan y Coed yn 2017 yn Sir Benfro ac y mae’n dilyn egwyddorion Datblygiad Un Blaned.

Mae’n fusnes amaeth-ecolegol, sy’n cynhyrchu planhigion bwytadwy, bwyd, coedwig a phlanhigion ar gyfer pryfed peillio ar dyddyn cynaliadwy.

Gall ein planhigion cael eu prynu yn ffeiriau planhigion yng Ngorllewin Cymru ac ar-lein – ewch i’n gwefan am fanylion. Gallwch ymweld â’n safle trwy apwyntiad. Dilynwch ni ar Facebook.