Quinky Wholesale Plants

Mae Quinky Wholesale Plants yn cynhyrchu planhigion alpaidd a rhai coginiol 100% heb fawn na phlaladdwyr cemegol i’w gwerthu i ganolfannau garddio yng Nghymru ac ar y gororau. Rydym hefyd yn darparu planhigion ifanc.

Rydyn wedi ymroi i gynhyrchu planhigion sy’n onest ac yn addas at eu diben, i gyd wedi eu cynhyrchu o doriadau a hadau yn ein meithrinfa yn Sir Benfro.

Dilynwch ni ar Facebook.