Meithrinfeydd Bryn-llwyd

Fferm amaeth-goedwigaeth deuluol organaidd y tu allan i Lanbedr Pont Steffan yw Meithrinfa Bryn-llwyd. Mae hi tua 1100 troedfedd uwchlaw’r môr, ar hen safle coedwigaeth ungnwd. Erbyn hyn mae yma amrywiaeth eang o gnydau parhaol, coed yn bennaf sy’n cynnig cnydau a phlanhigion bwytadwy sy’n llesol i’r tir ac i beillwyr.

Mae stoc ein meithrinfa’n amrywio yn ôl yr hadau a fydd wedi eu casglu yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Byddwn yn mynd i ffeiriau planhigion yng Nghymru ac rydym ar agor drwy drefniant – trowch i’n tudalen Facebook am fanylion.