Coed Ffrwythau Applewise

Meithrinfa fach sy’n arbenigo ar dyfu coed afalau Cymreig mewn ffordd gynaliadwy yw Coed Ffrwythau Applewise. Rydym yn y busnes ers dros ddeng mlynedd ar hugain yn tyfu, hyrwyddo a helpu diogelu hen fathau o goed afalau Cymreig a ffrwythau sy’n gwneud yn dda yng Nghymru.

Mae coed o bob math yn dod yn gynyddol bwysig yn ein hymdrech i leddfu effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac mae coed ffrwythau’n arbennig o ddefnyddiol wrth gynhyrchu bwyd a chynefin i bobl, pryfed ac anifeiliaid. Rydym yn tyfu ein coed o bren impio lleol heb ddefnyddio mawn na chemegolion. 

Ewch i’n gwefan am fwy o fanylion neu ffoniwch i drefnu ymweld: 01269 850018.