Cerddin Gwynion, Sorbus spp.

Mae gan yr Ardd gasgliad enfawr o goed cerddin gwynion, Sorbus, ac rydym yn gweithio i amddiffyn rhywogaeth sy’n frodorol i’r DU.

O fewn genws y gerddinen wen, bydd rhywogaethau yn cynhyrchu hadau heb gael rhyw, sy’n golygu bod y disgynyddion yn glonau o’r rhieni.  Weithiau bydd atgynhyrchiad rhywiol yn digwydd efo unigolion eraill, a rhwng rhywogaethau.  Mae’r disgynyddion newydd cymysgryw hyn yn cael eu disgrifio fel rhywogaeth ar wahân, efo ecoleg a chynefinoedd gwahanol.  Maent yn aml mewn niferoedd isel, ac mae llawer ohonynt yn brin.

Mae Tracey Hamston yn astudio ecoleg a geneteg y coed hyn er mwyn darganfod mwy am sut mae’r rhywogaethau newydd yma yn esblygu a phennu’r ffordd orau o warchod y grwpiau cymhleth hyn.