Diogelu planhigion Cymru a’u cynefinoedd

Ry’n ni’n cyfrannu at oroesiad yn y tymor hir o rai o’r planhigion sydd fwyaf dan fygythiad ledled Cymru ac anelwn at wneud hynny drwy raglen weithredol ac integredig o waith cadwraethol.  Mae ein gwaith yn ystyried pob lefel o fioamrywiaeth, o enynnau i blanhigion cyfan, ac o rywogaethau i ecosystemau. Gan weithio yn yr Ardd ac yng nghynefinoedd naturiol y planhigion dan sylw, ceisiwn ddarparu cyngor effeithiol ac integredig ar ddiogelu’r planhigion prin hyn.

Disgrifir rhai o’r prif rywogaethau a’r prosiectau ry’n ni’n gweithio arnynt yma.   Ymwelwch â’n harddangosfa ar Warchod Planhigion Cymru pan fyddwch chi yn yr Ardd, er mwyn gweld rhai o’r planhigion a’r cynefinoedd ry’n ni’n gweithio arnynt.

Geneteg cadwraethol yw’r defnydd o dechnegau genetig i warchod bioamrywiaeth.  Gallwn ddefnyddio technegau genetig gwahanol er mwyn ateb amrywiaeth o gwestiynau hanfodol ar gadwraeth. Mae dealltwriaeth gwyddonol o rywogaethau planhigion a’u cynefinoedd yn rhoi gwell dealltwriaeth yn ogystal â chyd-destun i gynlluniau cadwraethol.