Gwyddoniaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Mae’r dydd i’w weld yn ymestyn

  Mae’r eirlysiau wedi dod allan a’r cennin Pedr, ac mae bylbiau eraill y gwanwyn yn aros i wthio’u pennau allan i’n cyfarch

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Y byd trwy lygaid pryf

  A ydych erioed wedi meddwl pam y mae gan wenyn ddwy set o lygaid, neu pam y mae llygaid gwas y neidr yn cwrdd ar gopa ei ben?

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Gwlyb Gwlyb Gwlyb

  Mae’r holl dywydd gwlyb yma’n bryder, gan nad yr oerfel sy’n lladd gwenyn, ond y lleithder a’r llwydni, felly rydym yn archwilio’r cychod gwenyn yn rheolaidd i sicrhau ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ein gwenyn.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gwenyn mêl yn adrodd hanes tirwedd y Deyrnas Gyfunol wrth iddi newid dros y 65 mlynedd diwethaf

  Mae haneswyr natur, gwyddonwyr ac asiantau’r llywodraeth wedi cadw cofnodion manwl dros y cyfnod hwn, ond nid nhw yw’r unig dystion i’r byd hwn sy’n newid.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Fy nhri mis cyntaf yn yr Ardd

  Rwyf eisoes wedi ysgrifennu cwpl o bostiadau blog, ond roeddwn yn meddwl y dylwn fy nghyflwyno fy hun! Katie ydw i, ac rwy’n fyfyriwr ar leoliad yn y Ganolfan Wyddoniaeth. Rwyf yma am ddeng mis, a hynny’n rhan o fy ngradd Bioleg ym Mhrifysgol Nghaerefrog. Tra byddaf yma, byddaf yn ymwneud yn bennaf â’r prosiect […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Bruce and Ben – The Flowerpot Men Podcast: Pennod 4

  Yn y bennod hon, mae Bruce a Ben yn trafod offer garddio yn ogystal â phlanhigion bwytadwy anghyffredin sy’n tyfu yn yr Ardd

  Darllen rhagor