Cyrsiau Digidol

Yma, fe ddewch chi o hyd i amrywiaeth o gyrsiau fideo digidol i’ch helpu chi i arddio a thyfu!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn cydweithio gydag Adam yn yr Ardd i greu cyfres o fideos wythnosol a fydd yn rhoi cyngor i chi ar bob math o bethau, o blannu hadau i greu gardd wyllt.

Diogelu Ein Planhigion

Mae garddio yn weithgaredd mor werth chweil a does dim rhaid iddo amharu ar natur.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn dangos i ni sut i amddiffyn ein planhigion a’n cnydau rhag amrywiaeth o ymwelwyr i’r ardd, fel adar a phryfed, mewn ffordd sy’n gyfeillgar i natur, gan gynnwys chwistrell organig cartref, plisg wyau a gwlân.

Tyfu Salad: O’r Ardd i’r Plât

Gall tyfu bwyd eich hun fod yn werth chweil, ac mae dail salad yn rhai o’r cnydau cyflymaf a hawsaf i’w tyfu. Gallwch osgoi gwastraff ac arbed arian trwy dyfu cnydau ‘torri-a-dod-eto’ – wrth i chi dorri dail anaeddfed yn gyson, mae mwy yn ail-dyfu – gan roi cyflenwad cyson i chi trwy gydol y tymor.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn esbonio sut i dyfu pum cnwd salad gwahanol yn hawdd i’w mwynhau dros yr haf.

Sut i Gynllunio’ch Gardd

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau wrth gynllunio’ch gardd, gan wneud y mwyaf o’r lle sydd ar gael.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau syml o gynllunio a dylunio gardd, yn ogystal â phethau pwysig i’w cofio.

Buddion Iechyd Garddio

Mae amrywiaeth o astudiaethau wedi dangos y gall garddio, cerdded, ymgysylltu â bywyd gwyllt a natur cael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd a lles meddyliol a chorfforol.

Yn y fideo hwn, mae Adam yn trafod sut y gall ein gerddi a’n mannau awyr agored ddarparu llochesi inni, a’r ffyrdd gorau o’u mwynhau.

Trawsblannu Eginblanhigion

Gall tyfu planhigion o hadau fod yn ffordd werth chweil a chyffrous i ychwanegu mathau newydd o blanhigion i’ch gardd.

Wedi plannu hadau’r hocyswydd pythefnos yn ôl, mae Adam yn ein tywys trwy’r camau o drawsblannu eginblanhigion i gynwysyddion mwy o faint yn y fideo hwn.

Offer Garddio

Mae garddio’n haws ac yn llawer mwy o hwyl pan mae gennych yr offer cywir ar gyfer y dasg! Yn y fideo hwn, mae Adam yn eich dangos y pum offeryn garddio gorau sydd eu hangen arnoch, yn ogystal â sut i’w defnyddio, er mwyn dod yn arddwr llwyddiannus.

Sut i Blannu Hadau

Mae plannu hadau yn rhywbeth cyffrous i wneud ac i fwynhau yn yr ardd!

Mae hocyswydd yn rhwydd i’w tyfu, yn rhoi blodau hyfryd pinc a gwyn ac yn denu pryfed peillio o bob math, yn enwedig gwenyn.

Cyflwyniad i Adam yn yr Ardd