Ryseitiau

Cordial Blodau Ysgaw

O ddiwedd mis Mai, mae gwrychoedd yn llawn blodau lliw hufen y coed ysgaw.

Mae yna nifer o ddefnyddiau ar gyfer blodau’r goeden ysgaw, rhowch gynnig ar greu cordial blodau ysgaw eich hun gan ddefnyddio’r ryseitiau hyn.

Bisgedi Darnau Siocled a Mintys Ffres

Rhowch gynnig ar y rysait hon o siocled a mintys ffres. Wrth wneud y bisgedi gyda mintys ffres, mae’r blas yn fwy ffres na bisgedi siocled a mintys arferol. 

Cawl Tomato a Theim

Bydd y cawl hwn yn dod â lliw i’ch diwrnod. Dylai pob cegin arogli’n gryf o’r teim, ac mae ei gynnwys yn y pryd hwn yn rhoi blas ffres i’r tomato.

Cig Oen gyda Rhosmari a Garlleg

Bydd eich perlysiau’n flasus tu hwnt gyda’r pryd cig oen hawdd hwn. Mae popeth yn coginio gyda’i gilydd mewn un llestr, ac ymhen ychydig oriau bydd gennych gig oen sawrus, llawn blas.

Pasta gyda Garlleg a Ffenigl

Pryd bwyd o Sisili a’r Ynysoedd Ionaidd yw hwn lle caiff ffenigl gwyllt ei ddefnyddio mewn llawer o rysetiau. Mae ffenigl yn tyfu’n rhwydd yng Nghymru ac yn ennill yn gyflyn drwy hunan-hadu.

Pesto Basil Ffres

Does dim yn well na blas pesto ffres. Bydd arogl y basil yn llenwi’ch cegin. Cymysgwch hwn gyda phasta, ei roi ar ben cyw iâr neu bysgod, a’r cyfan mewn llai na chwarter awr!

Saws Pasta Tomato a Basil

Mae’r saws pasta hawdd a blasus hwn yn ffordd hyfryd i ddefnyddio’ch perlysiau gwych! Gallech hyd yn oed ei ddefnyddio fel saws pizza neu gyda chig neu bysgod.

Sgons Caws a Chennin Sifi

Trwchus gydag arlliw o winwns a chaws. Delfrydol amser te! Mae’r rysáit hon yn gwneud 12 o sgons.

Stwffin Saets a Winwns

Mae’r blasusfwyd llysieuol hwn yn debygol o fywiocau unrhyw gig rhost, ac mae cymaint yn well na’r hyn sydd mewn pecyn. Gwnewch fwy – bydd pawb eisiau rhagor!

Teisen Gry gyda Lafant

Amrywiad hyfryd ar rysáit draddodiadol i wneud teisen gry sawrus a blasus. Gall y bisgedi hyfryd hyn gael eu cadw mewn cynhwysydd aerglos (os gallwch beidio â’u bwyta mor hir â hynny!)

Teiswn Lemwn a Theim

Sbwng lemwn syml wedi’i mwydo mewn syrop teim a lemwn.