Dysgu Gartref ac yn yr Ysgol

Yma, fe ddewch chi o hyd i amrywiaeth o weithgareddau addysgol i wneud adref, neu yn yr ysgol.

Cliciwch ar y teitlau isod am fwy o wybodaeth a dogfennau defnyddiol.

Blodau Gwylltion Mai

Ddiwedd y gwanwyn, mae’r gwrychoedd yn llawn blodau gwyllt ac mae’r dolydd yn dechrau dod yn fyw.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, ewch ati i weld faint o’r rhywogaethau hyn y gallwch ddod o hyd iddynt.

Y Bocs Llysiau

Mae’r gweithgaredd hon yn annog plant i ddefnyddio sgiliau garddwriaethol i dyfu planhigion, a hynny gan ddefnyddio amrywiaeth o gynhwysyddion gwahanol sydd wedi’u hailgylchu, a hyrwyddo dychymyg a bwyta’n iach.

Blodau Gwylltion Ebrill

Ebrill yw un o’r misoedd gorau i flodau gwylltion, yn enwedig rhai’r coedlannau.

Mae Caru Natur Cymru wedi creu’r adnodd adnabod gwych hwn, faint ohonynt gallwch chi eu darganfod?

Blog: Dechreuwch Gofnodi Bywyd Gwyllt Yn Eich Gardd

Mae gerddi yn gynefinoedd hanfodol i fywyd gwyllt, yn darparu cysgod a lloches. Nid oes llawer o bobl yn ymwybodol o’r ffaith bod holl arwynebedd gerddi’r DU yn fwy nag y cyfanswm o’r holl Warchodfeydd Natur Genedlaethol ni – sy’n golygu os bydden ni i gyd yn edrych ar ôl ein darn bach ni, bydden ni yn cyfrannu at gefnogi bioamrywiaeth.

Mae’n gyfnod delfrydol i ddechrau cofnodi bywyd gwyllt, o ganlyniad i’r holl amser yr ydym nawr yn gwario gartref a’r newid yn y tywydd!

Mwydod Mwdlyd

Mae mwydod yn greaduriaid rhyfeddol!  Dysgwch fwy amdanynt gan fwynhau’r weithgaredd gwyddonol hwn yn yr awyr agored, gan ddefnyddio eitemau cyffredin y cartref.

 

Mwy o weithgareddau yn dod cyn bo hir!