Gwerthusiad Canol Tymor y Prosiect

Rydym yn falch o rannu canlyniadau ein Gwerthusiad Prosiect Canol Tymor annibynnol, gan Miller Research (UK) Ltd.

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried 3 blynedd gyntaf Prosiect Tyfu’r Dyfodol ac yn asesu sut mae’r Prosiect, a’i Chanolfannau Partner ar draws Cymru, wedi cyflawni yn erbyn ei weithgareddau targed a’i ddangosyddion hyd yma ac yn ystyried ei gynnydd tuag at ganlyniadau ac amcanion hirdymor.

Adroddiad Gwerthuso Canol Tymor Tyfu’r Dyfodol