Gweithgareddau Gyda’n Gilydd

Mae Gweithgareddau Gyda’n Gilydd yn weithgareddau hwylus i bawb fwynhau!

Cliciwch ar y teitlau isod am fwy o wybodaeth a dogfennau defnyddiol.

Garddio i Blant: Tyfu Berwr

Mae tyfu berwr yn hawdd ac yn hwyl!

Mae berwr yn egino ac yn tyfu’n gyflym iawn o fewn wythnos neu ddwy, felly gall y plant gweld y siwrnai gyfan o dyfu hadau i fwyta bwyd ffres ar eu platiau. Yn y fideo hwn, mae Adam yn eich dangos sut i dyfu berwr gan ddefnyddio ac ailddefnyddio eitemau cyffredin y tŷ.

Garddio i Blant

Gall plant ddysgu gymaint wrth dreulio amser yn yr awyr agored a chysylltu gyda natur!

Yn y fideo hwn, mae Adam yn eich dangos chi tri gweithgaredd llawn hwyl i’w fwynhau yn yr ardd yr hanner tymor hwn – plannu hadau, creu gwesty pryfed a chreu bomiau blodau gwyllt.

Bwydwyr Pilipala

Denwch bilipalod hardd a lliwgar i’ch gardd trwy greu bwydwyr eich hun.

Gwyliwch y fideo isod neu defnyddiwch yr adnodd hwn i ddysgu sut i greu amrywiaeth o fwydwyr pilipala a defnyddiwch y canllaw defnyddiol hwn i adnabod y pilipalod sy’n ymweld â’ch gardd.

Ffa Dringo

Mae ffa dringo yn flasus, yn faethlon, yn hawdd i’w tyfu ac maent yn gallu cynhyrchu llawer o gnwd mewn ardal fach. Mae blodau oren llachar planhigion ffa dringo yn wych i beillwyr hefyd, felly rydych chi’n debygol o weld cacwn a phryfed peillio eraill yn ymweld â’ch gardd.

Bydd y gweithgaredd hwn yn eich helpu chi ddysgu sut i dyfu ffa dringo yn ogystal â sut i’w cynnal gan ddefnyddio amrywiaeth o strwythurau.

Eirlysiau

Yn blodeuo pan na fydd fawr ddim arall, mae eirlysiau/lilis bach gwynion yn olygfa i’w chroesawu yng nghanol y gaeaf ac yn arwydd bod y gwanwyn ar y ffordd.  Mae’r rhain yn blanhigion lluosflwydd (maen nhw’n tyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn) ac maen nhw’n amrywio o ran uchder, maint a siâp blodau ac weithiau lliwiau.

Yn y gweithgaredd hwn, dysgwch sut i wneud teisennau cwpan eirlys gartref.

Cacen Foron

Mae cacen foron yn ddantaith melys i’w fwynhau orau gyda phaned o de, ac mae ei phobi yn weithgaredd a gall gael ei fwynhau gan y teulu cyfan.

Yn y fideo hwn, mae Rebecca o Arty Cooks yn eich dysgu chi sut i wneud cacennau cwpan moron.

Rysáit ar gael yma.

 

Deunydd Lapio Cwyr Gwenyn Hawdd

Os hoffech chi rhoi’r gorau o ddefnyddio deunydd un-tro, mae deunydd lapio bwyd cwyr gwenyn yn ddewis amgen gwych.

Gallwch eu defnyddio yn hytrach na haenen lynu, a gallwch eu hailddefnyddio a’u hadnewyddu’n hawdd os yw’r cwyr yn dechrau treulio.

Hwyl a Sbri gyda Natur

Mae gemau’n bwysig i blant, ac mae’r casgliad o weithgareddau hyn yn annog plant i adnabod planhigion, gwybod eu henwau a chwilio amdanyn nhw.

Bydd y wybodaeth fyddan nhw’n ei dysgu wrth chwarae yn para pan fyddan nhw’n oedolion, ac felly’n dal i gael eu dysgu i genedlaethau’r dyfodol o blant.

Taith Gerdded Ddyddiol i Ddarganfod Natur

Trawsnewidiwch eich taith gerdded ddyddiol yn Daith Darganfod Natur gyffrous.  Byddwch yn dditectif natur sy’n sylwi ar drysorau naturiol, ac yn eu cofnodi a’u casglu.  Paciwch eitemau hanfodol ar gyfer y daith gerdded er mwyn bod yn fforiwr craff.  Mae misoedd Ebrill, Mai a Mehefin yn berffaith i wylio a darganfod natur yn ymagor.

Sut i greu Gwestai Gwenyn

A wyddoch chi fod y rhan fwyaf o wenyn heb frenhines, nid ydynt yn creu mêl ac yn byw ar ben ei hun?

Mae’r gwenyn hyn yn cael eu galw’n gwenyn unigol, ac mae gennym ni dros 250 rhywogaeth wahanol yn y DU, dyma rhai efallai eich bod eisoes wedi clywed amdanynt; gwenyn torri dail, gwenyn turio, saerwenynen a llawer mwy.  Mae’r gwenyn hyn yn beillwyr gwych, ond maen nhw’n llawer llai adnabyddus na gwenyn mêl a chacwn.  Nid ydynt yn ymosodol o gwbl, felly y dylem ein hannog i’n gerddi.

Er mwyn helpu i gefnogi poblogaethau gwenyn unigol yn eich gardd, gallwch greu gwesty gwenyn eich hun lle gallwch chi wylio cylch bywyd y creaduriaid hyfryd hyn.  Mae’n wirioneddol beth anhygoel i weld gwenyn bach yn cario deunydd i wneud nyth ar ben ei hun.

Picnic y Tedis a Llewych Dant y Llew

Mae Swyddog Addysg yr Ardd, Rebecca, wedi crynhoi cwpl o weithgareddau llawn hwyl i’w gwneud yn yr ardd.


Gweithgareddau’r Hydref a’r Gaeaf

Concyrs

Mae plant ers canrifoedd wedi bod yn chwarae â choncyrs.

Does dim byd yn cymharu â’r teimlad wrth grensian o gwmpas ymhlith y dail anferth dan gysgod castanwydden y meirch yn chwilio am goncyrs gwerthfawr ar ddiwrnod o hydref.

Yn yr adnodd hwn, dysgwch rhai gemau a gweithgareddau y gallwch fwynhau gyda choncyrs.

Creu Tŷ Draenog

Mae tua miliwn o ddraenogod yng Nghymru, yr Alban a Lloegr yn ôl amcangyfrifon diweddar, i’w gymharu â 30 miliwn yn y 1950au. – Newyddion BBC

Wrth gyflwyno cartref draenog i’ch gardd, bydd hyn yn darparu lle diogel i ddraenogod gaeafgysgu dros fisoedd y gaeaf.  Dysgwch sut i adeiladu eich cartref draenog eich hun gan ddefnyddio deunyddiau wedi’i ailgylchu gyda’r gweithgaredd hwyliog hon.