Gwarchod planhigion Cymreig brodorol trwy fancio hadau

Gyda thua un o bob pum rhywogaeth o blanhigion dan fygythiad o ddifodiant ledled y byd, mae bancio hadau yn ddull hanfodol i gadwraeth.

Mae Banc Hadau’r Mileniwm, sy’n cael ei redeg gan y Gerddi Botaneg Frenhinol Kew, wedi arwain y ffordd o ran cadwraeth hadau byd-eang ac mae wedi gwneud cynnydd rhyfeddol o ran bancio hadau o fflora’r DU.  Fodd bynnag, mae nifer fawr o rywogaethau o blanhigion brodorol yng Nghymru heb gael eu hadau wedi’u bancio o ddeunydd sy’n tarddu o Gymru.

I fynd i’r afael â hyn, rydym yn sefydlu Banc Hadau Cenedlaethol Cymru yn ein Canolfan Wyddoniaeth.  Gan weithio ar y cyd â Banc Hadau’r Mileniwm fel sefydliad partner swyddogol, rydym yn cynyddu’r amrywiaeth a’r amrywiaeth genetig o blanhigion brodorol sydd a’u hadau wedi bancio.

Mae ein labordai banc hadau wedi’u paratoi er mwyn sychu, glanhau a storio hadau yn y tymor hir ar gyfer dibenion cadwraeth ac adfer yn y dyfodol.

Mae teithiau casglu hadau hyd yma wedi cynnwys safleoedd botanegol amrywiol megis Y Gogarth a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

Rydym hefyd yn helpu i warchod planhigion Cymru trwy ein hymchwil wyddonol a’n harbenigedd garddwriaethol.