Bar-godio DU

Un o brif fentrau’r rhaglen Wyddonol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw bar-godio DNA rhywogaethau planhigion.  Golygodd y gwaith hwn mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i far-godio DNA ei holl blanhigion blodeuol a chonifferau brodorol.  Ry’n ni’n parhau i adeiladu ar yr adnodd hwn trwy far-godio gweddill blodau’r DU.

Mae Bar-godio DU yn cynnwys 1,479 o rywogaethau planhigion blodeuol a chonifferau’r DU, gyda samplau o 6,400 o blanhigion unigol.   Mae pob rhywogaeth o blanhigyn yn cael ei godio dair gwaith, gan ddefnyddio tri enghraifft unigol.   Mae rhywogaeth pob planhigyn hefyd yn cael ei gadarnhau gan arbenigwr.   Ry’n ni’n defnyddio rhanbarthau bar-codau DNA rbcL, matK ac ITS2Cydnabyddir y codau-bar DNA hyn yn rhyngwladol, ac fe’u defnyddir er mwyn creu dulliau safonol ar gyfer ymchwilwyr.

Mae cod-bar DNA terfynol ar gyfer pob rhywogaeth yn cael ei gyhoeddi yn y Gronfa Ddata Codau-Bar Bywyd.  Ar bob tudalen cofnod rhywogaeth yn y gronfa ddata, gallwch ddod o hyd i ddilyniynnau o godau-bar DNA, manylion y casgliad, a darlun o’r planhigyn.  Mae’r casgliad hwn ar gael i’w ddefnyddio gan bob ymchwilydd.

Mae ein hadnodd Bar-godio DU yn darparu llwyfan ymchwil cwbl agored y gall ymchwilwyr dros y byd i gyd ei ddefnyddio. Mae’n gyfle unigryw i wyddonwyr yn y DU ddatblygu defnydd o’r adnodd mewn amrywiaeth o feysydd, o gadwraeth bioamrywiaeth i iechyd dynol.

Ry’n ni’n defnyddio ein hadnodd Bar-godio DU er mwyn cefnogi ein hymchwil i beillwyr, edrych ar ble mae ein gwenyn mêl yn ymborthi, ble mae pryfed hofran yn ymweld â nhw, ynghyd â darganfod ffynhonellau blodeuol  mêl. Rydym wrthi’n datblygu adnoddau i gefnogi bar-godio ym maes bio-wybodaeth. Mae’r codau-bar hefyd yn werthfawr mewn ymchwil ar symudiadau paill a’i berthnasedd i ddioddefwyr clefyd y paill, ac i waith ar strwythurau cymunedau o blanhigion.