Noddwch ni

Oherwydd ei phroffil uchel yn y cyfryngau a’i phoblogrwydd gyda thwristiaid a chymunedau lleol, mae’r Ardd Fotaneg wedi denu nifer fawr o noddwyr ers iddi agor ar ddechrau’r mileniwm.

Dyma fanylion y nawdd:

 

Nathaniel Cars – Un o’n partneriaid newydd – sydd wedi bod yn gwasanaethu cwsmeriaid yn Ne Cymru ac ymhellach  am fwy na 35 mlynedd. Mae Nathaniel Cars yn werthwr proffesiynol fiat ac wedi dod yn bartneriaid ar gyfer ein hanghenion moduron.

Noddwyd ein Canolfan Dysgu Gydol Oes gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, a gelwir y ganolfan bellach yn Tŷ’r Principality.

Enwir ein labordy ddysgu Aqualab, sy’n edrych dros Bwll yr Ardd, bellach yn Ganolfan Ddarganfod Dŵr Cymru.

Noddwyd taflen ymwelwyr yr Ardd eleni gan Cwm Environmental a First Shanks. Mae eu logo hwy felly wedi ymddangos ar y 300,000 o daflenni a anfonwyd i  ganolfannau croeso, siopau, gwestai, gerddi ac atyniadau ymwelwyr eraill ar draws Cymru a Lloegr.

Noddodd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yr arwyddion deongliadol ar gyfer hen Neuadd Middleton.

Noddodd Mansford Real Estate wisgoedd ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Mae WRAP wedi talu am osod ac am yr ymchwil i system amddiffyn rhag llifogydd sy’n arloesol yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

Os hoffech chi gysylltu’ch enw â’r Ardd, mewn dull bychan neu fawr, fe fyddwn yn falch iawn i siarad â chi am syniadau ynglŷn â noddi. Fe allwch chi naill ai ffonio ein Cyfarwyddwr Dr Rosetta Plummer ar 01558 667106 am sgwrs gyfrinachol neu ei he-bostio hi ar  rosie.plummer@gardenofwales.org.uk