Cymru ar Lwyfan y Byd

Mae ystâd Neuadd Middleton wedi cael ei gysylltu â nifer o bobl sydd wedi cael effaith dwfn ar ddigwyddiadau a symudiadau ystyrlon yn hanes y byd.

O gychwyniad y Cwmni Dwyrain India yn yr 17eg ganrif gynnar, roedd y teulu Middleton yn rhan hanfodol i ddatblygiad y fasnach byd eang o blanhigion am iechyd, y CDI yw’r hynaf o nifer o gwmnïoedd Ewropeaidd tebyg a ffurfiwyd i fanteisio ar y fasnach, ac yn debygol o fod yr esiampl fwyaf cynnar o gwmni cydgyfalaf.

Roedd y Cwmni Dwyrain India yna wrth i fancio buddsoddi ddechrau a datblygodd Syr William Paxton ei busnes asiantaeth ar gefn hyn, yn ennill gwobr ariannol o’i lwyddiant wrth iddo gynyddu ei rheolaeth dros India yn yr 18fed a’r 19eg ganrifoedd a gyrroedd y tyfiant o’r Ymerodraeth Brydeinig yn Asia.

Yn ogystal â champau bancio Paxton, fe wnaeth hefyd buddsoddi yn natblygiad diwydiannol Cymru, yn dylanwadu ar economïau’r byd a thwf pellach yr Ymerodraeth Brydeinig yn yr 19eg ganrif hwyr.

Roedd teulu Edward Hamlin Adams yn wladychwyr Caribïaidd a pherchnogion o blanhigfa a oedd wedi adeiladu eu cyfoeth ar yr ymelwad o gaethweision yn cynhyrchu siwgr ar gyfer y marchnadoedd ehangol Ewropeaidd.

Yn fwyaf diweddar, roedd Alice Abadam, wyres Edward Hamlin Adams, ar flaen y gad wrth frwydro am yr hawl i fenywod bleidleisio ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel

“un o siaradwyr cyhoeddus cynhyrchiol o’r symudiad swffragét yn yr 20fed ganrif gynnar […] fe wnaeth adlewyrchu ar yr anterth o frwydr marathon a rhagweld mewn perlesmair dyfodol llachar.  […] Fe wnaeth deithio ar draws yr Ynysoedd Prydeinig yn siarad ar etholfraint menywod a wnaeth cyfeirio at ddau gyfarfod y dydd yn aml.”

Darganfyddwch mwy am yr hanes a phwysigrwydd byd-eang y Cwmni Masnach Ddwyrain India ar dudalennau  “Trading Places’ y Llyfrgell Brydeinig

http://www.bl.uk/learning/histcitizen/trading/tradingplaces.html