Coed

Derbyniwyd cyllid o Ymddiriedolaeth Patsy Wood er mwyn ein galluogi i brynu ‘Exeter Retort’, peiriant hynod o effeithlon a chynaliadwy sy’n gallu cynhyrchu cyflenwad mawr o siarcol neu bren llosg i wella pridd.  Mae’r rheolaeth o goetir helaeth o fewn yr ystâd Middleton yn rhan o Brosiect Adfer y Rhaglywiaeth a bu’r peiriant yma yn ein galluogi ni i gynhyrchu siarcol yn gynaliadwy i safon losg ac arlunydd.  Mae’n obeithiol bod hyn yn mynd i’n cysylltu â cholegau celf leol drwy hyn.

Mae’n gynllun rheolaeth y coetir yn mynd i gynnig nifer o gyfleoedd am achrediad yn rheolaeth coetir a chadwraeth tirlun tebyg.

Bu cofnodi ein coed feteran yn mynd i fod yn rhan fawr o’r Prosiect Adfer; i ystyried bod gennym nifer o’r coed a phlannwyd yn nydd Paxton, mae yna helaeth o sbesimenau hen ac arbennig o goed o fewn yr ystâd, yn enwedig o gwmpas ardal Cwm Felin Gat.