Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Prosiect adfer parcdir godidog

Dechreuodd y cam cyntaf o gynllun £6.7m i adfer tirwedd hanesyddol o gyfnod y Rhaglywiaeth yn yr Ardd yn Ionawr 2015

Mae’r cynllun yn cynnwys gwaith archaeolegol o’r pwys mwyaf fydd yn datgelu cyfrinachau’r ystad yng nghyfnod Shakespeare a chyn hynny, gan adfer tirwedd  a luniwyd yn y cyfnod Rhaglywiaethol hwyr a oedd unwaith yn un o barciau dŵr gorau Prydain.  Pan cwblheir y cynllun, bydd yr Ardd unwaith eto yn cynnwys cadwyn o saith o lynnoedd, sgydau, rhaeadrau a choredau, fel y rhai a grëwyd mwy na 200 mlynedd yn ôl, a gallwn unwaith eto frolio’r cynllun plannu o gyfnod y Rhaglywiaeth a ffurfiodd galon y parcdir hwn.

Bydd y prosiect yn adfywio’r tirwedd i ymwelwyr gael ei fwynhau, ac yn adrodd sut y cafodd  Cwmni India’r Dwyrain ddylanwad  am 250 o flynyddoedd ar y tirlun yn y rhan yma o Gymru.