Syr William Paxton

Tri ar ddeg blwyddyn ar ôl roedd Middleton Hall wedi gwerthu gan yr aelod olaf o’r teulu Middleton, William Paxton (wedi Sir) prynodd yr ystâd am £40,000. Paxton wnaeth plannu’r ystâd ar edrychiad i mewn i’r Parc Godidog, rydym yn adfer dros 200 mlynedd cyn.

Roedd Paxton di gennu yn 1744 yn Swydd Berwic I deulu o’r Alban. Wnaeth ymuno a’r Llynges yn ei harddegau ac erbyn 42 roedd wedi casglu digon o gyfoeth. Yr un beth a’r Middletons, wnaeth Paxton creu ei gyfoeth drwy’r Cwmni Dwyrain India fel Maharennir Rhydd, dringo ysgol ac yn dod y Meistr Ais (Profwr Geiniog Aur ac Arian) o dan y  llywodraethwr-cyffredinol o’r Llywyddiaeth y Twr William (Calcutta Bengal), Warren Hastings. Yn 1788, fe wnaeth e wedyn dod yn feistry y Bathdy.

Fodd bynnag, roedd Paxton yn ymwneud â masnachu anghyfreithlon efo’r Dutch ac roedd rhaid gadael India yn 1785 efo ei merch anghyfreithlon ar gyfer arbed ei hun wrth warth cyhoeddus ar ôl i’r rhyfel Eingl-Iseldireg dorri allan yn 1780.

Pan oedd hi tra amser hwylio adref a wnaeth Paxton creu cyfeillgarwch efo David Williams, roedd hefyd yn gweithio i’r Cwmni Dwyrain India ar ôl sgwrsio, wedi addo ymwelu yn Gymru. Maen amheuir fod drwy David bod Paxton wedi dysgu amdano’r ystâd Middle ac yn prynu wrtho. Ar ôl glywed o’r Middletons ai rôl yn y cwmni, roedd siŵr o fod yn gyfle ddi-resistabl.

Priododd Paxton Ann Dawney yn 1786, ar ôl cael 10 blant efo ein gilydd, yn ogystal â’r ferch anghyfreithlon o India, Eliza.

Roedd Neuadd Wreiddiol Middleton wedi cwympo gan Paxton. Ac yn wnaeth comisiynu Samuel Pepys Cockerell, pensaer enwog, i adeiladu un newydd, Neuadd a’i hadleoli (1739-5.) Roedd y plasty newydd yn dechrau o sgwrs Paxton o’r ystâd i mewn i barc dwr enfawr. Ar ôl i’r parc di bennu adeiladu yn 1815, roedd Paxton di comisiynu Thomas Hornor I greu cyfres o baentiadau dyfrlliw yn dangos y prydferthu o’r ystâd newydd a’i olygfa.

Yng nghanol hyd i gyd, roedd Paxton yn gweithio ar ei gyrfa yn wleidyddiaeth, yn colli etholiad yn 1802 yn erbyn aelod Tery, ac yn cymryd y sedd ar draws Sir Gaerfyrddin, ac fe’i rhoddwyd criw yn 1803. Fe wnaeth yn y pen draw marw yn 1824, yn gadael yr ystâd i gael i weru ac wedyn yr arian i rannu yn gyfartal rhwng ei blant. Ei wraig a’r ferch anghyfreithlon yn cael i’w edrych ar ôl, yn wahân.