Cyfnod y teulu Middleton

Y Middleton gyntaf i berchen Estad Middleton oedd Christopher Middleton, y ficer o gapel Llanarthne ac yn gymharol i’r teulu Middleton o Denbigh. Roedd Christopher yn talu prisiau enfawr ar gyfer rhenti’r tir i’r Ddugiaeth o Gaerhirfryn. Ac y roedd tybed at sut gall ficer fforddio sut ffioedd.

Mae’r ateb yn gorwedd efo brawdiau Christopher sef John, Henry a David. Mae’r tri brawd, yn ogystal â phobol eraill yn y teulu Middleton yn rhan drwm fewn y creu a’r teithiau o’r Cwmni Dwyrain India.

Beth oedd Y Cwmni Dwyrain India?

Fe wnaeth y Cwmni Dwyrain India dechrau yn 1599, pan roedd Robert Middleton o’r teulu Denbigh wedi deisebu i’r Frenhines I archebu grant ar gyfer siarter a fydd yn codi ei anrhydedd o Brydain ac yna yn cyn y fasnach o’r nwyddau. Wnaeth hyn creu cyfle newydd i’r Masnachwyr a’r Anturiaethwyr, yn gadael i’r dynion codi symiau mawr o arian ag cyfoeth. Y cyfoeth a wnaeth adael I Christopher affordio prynu’r ystâd Middleton.

Yn anffodus, wnaeth bob 3 brawd farw at y môr erbyn 1616, yn gadael tu ôl bachgen David, Henry (ei Nai o Christopher), I fod y person gyntaf erioed di recordio fel preswylydd yn Middleton Hall.

Y neuadd roedd yr adeilad fwyaf yn yr ardal leol, ac yn 1676 roedd wedi recordio fel bod ganddo hyd at 17 llefydd tan! Roedd pob un ohonynt yn talu treth am. Roedd y gardiau o’i gwmpas y hall yn helaeth efo dyluniad ffurfiol, efo bondiau, llwybrau geometrig, terasau a gwelyau addurnol.

Wnaeth Y Middletons feddiannu’r ystaf am dros 150 o flynyddoedd, fodd bynnag fel symudodd amser ymlaen a phasiodd cenedlaethau, rhedodd arian teulu Middleton allan, hyd yn hyn yn 1776, y bachgen o’r ferch olaf Middleton (Pwy wnaeth priodi i mewn I’r teulu Gwyn) oedd wedi gorfodwyd I gwerthu y hall a’I ystâd yr roedd yn cwmpasu ar gyfer talu bant dyledion.