Cyfnod Abadam

Ar ôl I Paxton farw yn 1824, roedd yr ystâd ar werth i’r ysgutorion o ei ewyllys, ac yna fe ddaeth yr ystâd o dan reolaeth Edward Hamlin Adams ar ôl iddo brynu am £54,700. Ar yr un pryd, roedd y Neuadd wedi cael i ddisgrifio fel bod “wedi’i gynllun yn brydferth efo dwr a phren” gan y gwerth o’r catalog hysbysebwyd yn.

Roedd Adams yn gennu yn Jamaica, wrth fancwr a masnachwr a pwy wnaeth ei chyfoeth drwy wahanol fentrau busnes, rhai ohonynt o natur amheus. Roedd Adams ddim yn arddwr, neu roedd yn hoff iawn o greu nodweddion dwr. Efo hyn, gadawodd i’r ystâd cwympo i adferiad, ddim ond yn cynnal y rhannau roedd yn weladwy i’r tŷ. Roedd ei wyres , y nofelist Vernon Lee, wedi disgrifio fel “odiaeth, athrawiaeth a moesol” Folitarian uchel, a dreuliodd lawer o’i amser yn cwympo mas efo’r parsons lleol ac yn gwrthod talu degwm. Fe wnaeth marw yn 1842, ac roedd yr ystâd wedi cael i basio ymlaen i’w plentyn hynaf, fachgen hefyd o’r un enw. Roedd ei phlentyn ifancach, Alice Abadam yn rhan drwm yn y symudiad swffragét yn 1904/5.

Edward, pwy oedd di newid ei enw diwethaf I Abadam, n tebyg iawn i’w ei thad. Yn di-hoff o’r garddu a’r wlad. Yn o ei rheolwr yr ystâd, Thomas Cooke, roedd Edward yn hunllef gymdeithasol,  cyfoeth y teulu mewn ymdrechiad i gael plant ei brawd ifancach, William y ddatgan yn anghyfreithlon. Yn gadael ei brodyr a chwiorydd fewn stad cyfoeth difetha.

Oherwydd ei fab wedi rhagdybio fe, roedd Abadams wedi gadael yr ystâd i’w ferch hynaf, Lucy a’i gwr ac yna ymlaen i chwiorydd hi, Adah sef gweddw o J.W Hughes. Mab hi, Major Williams J.H Hughes, wedyn wnaeth gwerthu’r ystâd I Colonel Williams N. Jones yn 1919.