Gofalu

Iechyd a Daioni

Mae’r tirlun prydferth yma yn cynnig y lle perffaith i ymwelwyr yr Ardd mwynhau’r cefn gwlad yn awyrgylch tawel a diogel.  Wedi ei ddefnyddio fel tir hamdden am gannoedd o flynyddoedd gan ran fach o gymdeithas, mae’r golygfeydd a fistâu, llwybrau cerdded a thramwyfeydd nawr wedi eu hagor i bawb i’w fwynhau.  Mae yna gilomedrau o lwybrau a ffyrdd marciedig lle ddewch o hyd i ddigonedd o nodweddion a strwythurau hanesyddol sydd wedi goroesi’r 400 mlynedd diwethaf gydag arddangosfa syfrdanol o goed hanesyddol y parcdir yn ogystal â blodau gwyllt, adar ac anifeiliaid brodorol.

Cadwraeth y Tirlun

Fel Parc Hanesyddol Cofrestredig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol o bwys cenedlaethol, mae’r rheolaeth gyfannol o barcdir Neuadd Middleton yn rhan bwysig o waith yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae Cynllun Rheolaeth Cadwraeth fanwl wedi cael ei gynhyrchu sy’n adnabod  holl elfennau gwahanol  y tirlun, sy’n ei gwneud yn mor arbennig, ac sy’n amlinellu sut y dylent gael eu gofalu i’w cadw’n arbennig i genedlaethau’r dyfodol i fwynhau.

Dysgu ac Ymrwymiad

Rhan bwysig o ofalu am y tirlun yw sicrhau bob pobl yn deall beth sydd yma a’r wahanol ffyrdd y gall cael eu mwynhau.  Pa un a’i dosbarth ysgol, teulu neu hyd yn oed garddwr arbenigol, mae yna amrywiaeth eang o weithgareddau, digwyddiadau a gwybodaeth gall ymwelwyr mwynhau i archwilio, darganfod mwy neu i werthfawrogi beth sydd gennym yma yn yr Ardd.