Dysgu

Rydym yn cyd-weithio efo Adran Addysg yr Ardd i gynnig gwersi efo thema treftadaeth sy’n cysylltu â chwricwla ysgolion cynradd, eilradd, colegau a phrifysgolion.

Mae’n weithgareddau gwirfoddoli yn darparu’r cyfle am ddysgu anffurfiol drwy ddysgu a gweithredu sgiliau’n ymarferol.