Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Cymerwch rhan

Hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect Adfer Parcdir Godidog?

Mae yna nifer o gyfleoedd i ymuno â ni tra ein bod yn adfer y parc dŵr a gafodd ei adeiladu ar  Ystad Middleton gan Syr William Paxton ar ddiwedd yr 18fed ganrif a dechrau’r 19eg ganrif.