Jin Waun Las

Wedi’i enwi ar ôl ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol, Waun Las, mae’r jin sych Llundain hwn yn tynnu sylw at rywogaethau planhigion brodorol sy’n gyfeillgar i beillwyr ac, wrth gwrs, yn dathlu’r mêl a gynhyrchwyd gan wenyn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

Wedi’i ddistyllu ar ein cyfer gan “The Gower Gin Company“, mae gan y jin llysieuol, sawrus hwn nodiadau o fêl a chymysgedd braf o erwain, helygen y môr, dail mwyar duon, eithin, grug a gwreiddyn dant y llew.  Gyda chymorth Jin Gŵyr ac ymchwil ein tîm gwyddoniaeth, rydym wedi creu jin amgen cymhleth gan ddefnyddio cynhwysion syml iawn yn ogystal â’n mêl poblogaidd fel elfen allweddol o’r gymysgedd.

 

Nifer cyfyngedig sydd ar gael.  70cl (43% vol).

Sylwadau wedi cau.