Pensil sy’n Tyfu

£2.95

Clirio

Disgrifiad

Mae ein penseli ‘Sprout’ yn gallu tyfu’n blanhigion fel blodau hardd neu berlysiau persawrus unwaith eu bod yn rhy fyr i’w defnyddio.

– Pren cynaliadwy ac ardystiedig

– 100% yn naturiol

– Heb docsinau

– Hadau nad ydynt yn GMO

Amrywiol rai:

Llygad y Dydd

Blodyn Haul

Tomato

Penigan y Gerddi

Teim

Ysgorpionllys Gwrychog

Saets

Brenhinllys

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Design

Llygad y Dydd, Blodyn Haul, Tomato, Penigan y Gerddi, Teim, Ysgorpionllys, Saets, Brenhinllys