Rhywogaeth sengl o hadau blodau gwyllt

£2.95

Clirio

Disgrifiad

Llysyrlys (Sanguisorba officinalis)

Hadau wedi eu casglu o ddolydd llawn rhywogaethau yng Nghwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae’r planhigyn lluosflwydd brodorol hwn sy’n ffurfio mewn clystyrau yn creu blodau lliw gwin bychan a chrwn ar goesynnau tal a thenau iawn hyd at 1m o daldra.  Mae’n tyfu mewn dolydd llaith, borderi neu gyda phlanhigion y peithdir. Plannwch yn yr hydref neu’r gwanwyn mewn potiau neu hambyrddau, yn yr awyr agored neu mewn ffrâm oer, a’u trawsblannu i’r ardd fel planhigion plwg.

Clust y Gath (Hypochaeris radicata)

Hadau wedi eu casglu o ddolydd llawn rhywogaethau yng Nghwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Rhywogaeth y dolydd lluosflwydd brodorol gyda blodau melyn tebyg i ddant y llew ar goesynnau hir hyd at 25-40cm.  Blodyn gwyllt gwych ar gyfer amrywiaeth o bryfed peillio. Plannwch mewn mannau gwelltog yn yr hydref.

Cribell Felen (Rhinanthus minor)

Hadau wedi eu casglu o ddolydd llawn rhywogaethau yng Nghwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae’r gribell felen yn cynorthwyo wrth greu dolydd am ei bod yn gwanhau gwair mawr trwchus ac yn creu lle a golau er mwyn i flodau gwyllt eraill dyfu’n haws.  Mae’n wych ar gyfer gwenyn hefyd! Plannwch yn yr hydref ar lawn a dorrwyd yn fyr, gan grafu arwyneb y pridd yn gyntaf.

Effros (Euphrasia offinalis agg.)

Hadau wedi eu casglu o ddolydd llawn rhywogaethau yng Nghwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Blodyn y dolydd blynyddol brodorol tlws yn addas ar gyfer lawnt sy’n cael digon o haul.  Mae gan ei flodau gwyn bychan wythiennau porffor a gyddfau melyn, ar goesynnau deiliog hyd at 20cm. Plannwch yn yr hydref ar lawnt sydd wedi’i thorri’n fyr, gan grafu arwyneb y pridd yn gyntaf.

Crafanc Brân y Gweunydd (Ranunculus acris)

Hadau wedi eu casglu o ddolydd llawn rhywogaethau yng Nghwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Defnyddiwch y blodyn gwyllt lluosflwydd brodorol hwn gyda’i flodau canhennog melyn fel menyn a’i ddail brau, i greu dôl hudol ar eich lawnt.  Bydd yn tyfu hyd at 90cm. Plannwch yn uniongyrchol yn yr hydref ar lawnt laith a dorrwyd yn fyr, gan grafu arwyneb y pridd yn gyntaf.

Y Bengaled (Centaurea nigra)

Hadau wedi eu casglu o ddolydd llawn rhywogaethau yng Nghwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Yn ffefryn ymhlith pryfed peillio, mae gan y blodyn gwyllt y ddôl lluosflwydd brodorol hwn flodau porffor ac mae’n tyfu hyd at 80cm.  Mae ei hadau’n fwyd i’r adar yn yr hydref. Plannwch yn uniongyrchol yn yr hydref mewn mannau gwelltog, gan grafu arwyneb y pridd yn gyntaf.  Fel arall, plannwch mewn hambyrddau hadau yn y gwanwyn i greu planhigion plwg.

Gwybodaeth ychwanegol

Variety

Llysyrlys, Effros, Crafanc Brân y Gweunydd, Clust y Gath, Cribell Felen, Y Bengaled, 6 Pecyn (1 o bob math)